SCHAKTDÖRRLÅS CLMO

Artikelnummer: 
109184 / 109185
Kategori: 
Fabrikat: 

· Manövrering via underhållsfri trefas asynkronmotor

· Tyst gång

· Kompakt format med låg bygghöjd

· Säker dragning av låskolv genom integrerad positionsövervakning

· Startkraften kan även kvarstå under en längre tidsperiod

· Låg startström, 1A vid 24V

· Energibesparande genom automatisk omkoppling till reducerad hållström, 0,2A

· Integrerad hjälpkontakt och dragstång för nödmanövrering från schakt som standard

· Integrerad övervakning av nödöppningen finns som tillvalsmöjlighet

Standardmodeller:

CLMO-L-X20(u).5.P  Art. Nr. 109184

CLMO-R-X20(u).5.P  Art. Nr. 109185