Schaktdörrlås CLMO-R

Artikelnummer: 
109185
Fabrikat: 

· Manövrering via en underhållsfri och tystgående asynkronmotor. 

· Tyst gång

· Kompakt format med låg bygghöjd

· Säker dragning av låskolv genom integrerad positionsövervakning

· Startkraften kan även kvarstå under en längre tidsperiod

· Låg startström, 1A vid 24V

· Energibesparande genom automatisk omkoppling till reducerad hållström, 0,2A

· Integrerad hjälpkontakt och dragstång för nödmanövrering från schakt ingår

Låskolvens längd är 34,5 mm, mätt från kolvspets till låshus. Se rubrik "Stannplansövervakning" för kompletterande gränslägesbrytare och brytkurvor.

Öppna PDF-filen för komplett teknisk information.